ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ก.ค. 63 ถึง 29 ก.ค. 61 วันภาษาไทยแห่งชาติ 2561
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2561
17 มิ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2561
03 มิ.ย. 60 เปิดบ้าน...วานบอกต่อ ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1/2560
16 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่1/2560
13 พ.ค. 60 ถึง 15 พ.ค. 60 เปิดเตรียมการภาคเรียนที่1/2560
ชุดลำลองสุภาพ
08 มี.ค. 60 สอบ NT ป.3
02 มี.ค. 60 การทดสอบด้วยข้อสอบกลาง ป.4
01 มี.ค. 60 การทดสอบด้วยข้อสอบกลาง(LAS) ชั้นป.2 และ ป.5
04 ก.พ. 60 นักเรียน ป.6 สอบ O-NET
14 ม.ค. 60 วันเด็กแห่งชาติ 2560
30 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันสิ้นปี
24 ธ.ค. 59 วันภาษาอังกฤษ
นักเรียนชั้น ป.1-6 มาร่วมกิจกรรม
19 พ.ย. 59 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ผู้ปกครองอนุบาล-ประถม ทุกคนควรเข้าร่วมประชุม
25 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่2/2559
24 ต.ค. 59 เปิดเตรียมการ
11 ต.ค. 59 ถึง 24 ต.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่1/2559
10 ต.ค. 59 ประกาศผลสอบ
04 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
23 ก.ย. 59 ถึง 24 ก.ย. 59 กีฬาสีและกีฬาผู้ปกครองสัมพันธ์
ผู้ปกครอง อนุบาล - ป.6 ร่วมแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชาย/หญิง ฟุตบอลชาย แชร์บอลหญิง เปตองทีมผสม
10 ก.ย. 59 กิจกรรมอาเซียน
นักเรียน ป.1- ป.6 ร่วมกิจกรรม
19 ส.ค. 59 ถึง 20 ส.ค. 59 ทัศนศึกษา (ป.4-ป.6)
ทัศนศึกษา จ.ชลบุรี ผู้ปกครองร่วมเดินทางคนละ 800 บาท
18 ส.ค. 59 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
นักเรียน ป.1 - ป.6 ร่วมกิจกรรม
12 ส.ค. 59 วันแม่แห่งชาติ
ผู้ปกครอง(แม่)ร่วมทำบุญตักบาตาร แต่งกายเสื้อสีฟ้า
เสื้อสีฟ้า
29 ก.ค. 59 วันภาษาไทยแห่งชาติ
25 ก.ค. 59 คาราวานผู้ปกครองและวันวิทยาศาสตร์น้อย
15 ก.ค. 59 แห่เทียนจำนำพรรษา
ชุดผ้าไทย
12 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 สัปดาห์ห้องสมุด
26 มิ.ย. 59 วันสุนทรภู่
09 มิ.ย. 59 วันไหว้ครู 2559
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดจะจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และพิธีไหว้ครู จึงขอให้นักเรียนสวมเื้อเหลืองและนำดอกไม้ธูปเทียนร่วมพิธีไหว้ครูด้วยนะคะ
เสื้อเหลือง
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่1/2559
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด
12 พ.ค. 59 ถึง 15 พ.ค. 59 เปิดเตรียมการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559
เนื่องจากวันที่13 พฤษภาคม 2559 คณะครูมีการประชุมเกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษา จึงเลื่อนวันเปิดเตรียมการเป็น วันที่12 พฤษภาคม 2558 นักเรียน อ.1-ป.6 รับเงินค่าอุปกรณ์ วันที่14-15 พฤษภาคม 2559  เปิดเตรียมการนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 เปิดเตรียมการทำความสะอาดห้องเรียน  นักเรียนใส่ชุดตามสบาย 
ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด
01 เม.ย. 59 ถึง 11 พ.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่ 2/2558