ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด
เลขที่ 100 หมู่ 6   ตำบลปากแพรก  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032699538
Email : nhf_sc@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน