ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ด.ช.ชัชวาล เลิศวิไลยเข้ารับรางวัลเข็มฝีมือศรทอง
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชัชวาล เลิศวิไลย และเด็กชายธนวัฒน์ มานะแท้(ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร) เข้ารับรางวัลเข็มฝีมือศรทอง จากการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทองครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 กรุงเทพมหานคร นำทีมโดยคุณครูธชาโชติ โกฎเพชร
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,21:07   อ่าน 55 ครั้ง